Registrul privind înregistrarea refuzurilor de a semna/constrasemna/aviza actele administrative, precum obiecțiile cu privire la legalitate, efectuate în scris

Nr Document Continut Data Publicare Actiuni